Jakimi kwestiami trudni się geodeta? Gdzie znajduje zatrudnienie? Jakiego rodzaju obszary wymagają pracy geodety?

Geodezja to nauka, która zajmuje się określaniem wielkości i kształtu ziemi, konieczne w tym celu jest zdefiniowanie położenia punktów na jej powierzchni. Efekt geodezyjnych pomiarów terenowych to prace graficzne, co oznacza mapy lub profile, lecz także dokumenty tekstowe o prawnym charakterze. Co jeszcze trzeba wiedzieć na ten temat?
Jakimi kwestiami trudni się geodeta? Gdzie znajduje zatrudnienie? Jakiego rodzaju obszary wymagają pracy geodety?