Jakimi kwestiami trudni się geodeta? Gdzie znajduje zatrudnienie? Jakiego rodzaju obszary wymagają pracy geodety?

Geodezja to nauka, jaka zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu ziemi, niezbędne w tym celu jest zdefiniowanie lokalizacji punktów na jej powierzchni. Efekt geodezyjnych pomiarów terenowych to prace graficzne, czyli mapy lub profile, lecz także dokumenty tekstowe o prawnym charakterze. Co jeszcze korzystnie wiedzieć w tym temacie?
Jakimi kwestiami trudni się geodeta? Gdzie znajduje zatrudnienie? Jakiego rodzaju obszary wymagają pracy geodety?