Jakimi kwestiami trudni się geodeta? Gdzie znajduje zatrudnienie? Jakiego rodzaju obszary wymagają pracy geodety?

Geodezja to nauka, która trudni się określaniem wielkości i kształtu ziemi, konieczne w tym celu jest zdefiniowanie zlokalizowania punktów na jej powierzchni. Wynik geodezyjnych pomiarów terenowych to opracowania graficzne, czyli mapy albo profile, ale również dokumenty tekstowe o prawnym charakterze. Co jeszcze warto wiedzieć w tym temacie?
Jakimi kwestiami trudni się geodeta? Gdzie znajduje zatrudnienie? Jakiego rodzaju obszary wymagają pracy geodety?