Ruch w budownictwie

Z jednej strony Polską potrząsnął globalny kryzys. Z drugiej, dzięki funduszom Unii Europejskiej, w naszej ojczyźnie powstaje mnóstwo drogich budów, które dają zatrudnienie tysiącom rodaków. Nasze członkostwo we Wspólnocie Europejskiej stało się kołem ratunkowym dla różnych instytucji użyteczności publicznej, które do tej pory nie były w stanie pozyskać funduszy na potrzebne remonty. Dzięki różnorakim projektom ratuje się od zniszczenia wspaniałe zabytki oraz centra kultury.
Ruch w budownictwie