zobowiązania właściciela każdej firmy

Prowadzenie prywatnej firmy wiąże się z wieloma zadaniami. Jednym z owych zobowiązań jest opłacanie składek ZUS, bądź składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest jedna składka, jakiej płacenie jest dobrowolne.

obrazek - firma

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com

Każdy przedsiębiorca może zadecydować, czy chce opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. . W związku z tym warto porządnie zastanowić się jakie prawa daje chorobowe, by świadomie podjąć decyzję dotyczącą tego ubezpieczenia.

Zobowiązanie płacenia składek na fundusz pracy następuje z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotyczy to ludzi prowadzących pozarolniczą aktywność gospodarczą, pracodawców, także zleceniodawców. Fundusz pracy jest wersją funduszu celowego działającego od 1990 roku. Jego podstawowym celem jest osłabianie następstw bezrobocia. Profitem tej instytucji są sfinansowane składki.

Środki zebrane przez fundusz (zobacz fundusz socjalny) pracy są przydzielane na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, również każdego rodzaju dotacje. Taką składkę przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Prowadzenie rachunkowości jest nieodzowne w każdej firmie. Właściciel ma możliwość to powierzyć firmie zewnętrznej, ale ma możliwość także wyekwipować się w system mała księgowość i osobiście ją prowadzić. Program ów został sporządzony z myślą o małych i przeciętnych jednostkach rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, jak i na normach ryczałtu ewidencjonowanego, także dla firm będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Program pozwala również prowadzić ewidencję przewozów osobistym samochodem stosowanym dla celów służbowych. Program zapewnia łatwe i wyraziste wdrażanie danych księgowych.

Rozrachunek podatku dochodowego dla dowolnej ilości partnerów, kontrola dokumentów nie zaksięgowanych i zaksięgowanych. Możliwość uwzględniania inwentaryzacji w obliczaniu podatku dochodowego, również sporządzania skompresowanych kopii baz danych na dysku, albo innym nośniku, również ich odnowy.

Gwarantuje również prowadzenia rejestrów związanych z płacami, kartoteki pracujących, rejestry płac i sporo różnych funkcji pomocnych w prowadzeniu działalności.