Po co inwestować w oczyszczalnie ścieków i jak wiele kosztuje takowa inwestycja?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najlepszym podejściem w wypadku, gdy nie ma opcji podłączenia do systemu kanalizacyjnego. To innowacyjne i ekologiczne wyjście, jakie z powodzeniem wypiera z użycia zasobniki bezodpływowe, czyli szamba.

biologiczna oczyszczalnia ścieków

Autor: Thomas Schlosser
Źródło: http://www.flickr.com
Niewątpliwie zakup szamba a także jego montaż jest tańszą alternatywą, wynosi około 5000 zł, jednakże pod względem użytkowania okazuje się całkiem nieintratne.
oczyszczalnia ścieków

Autor: Jameson Fink
Źródło: http://www.flickr.com
Przyjmując, iż wywóz ścieków odbywa się dwa razy na miesiąc i kosztuje zwykle 90 zł. O wiele bardziej gospodarczym podejściem będzie tzw. biologiczna oczyszczalnia ścieków, która wbrew pojawiającym się sądom, nie wymaga dużo miejsca na układ drenażowy, nie ma też potrzeby dodawania do niej specjalnych preparatów, i przede wszystkim nie emituje nieprzyjemnych woni. Podobne niedogodności towarzyszyły oczyszczalniom starszej generacji, tak zwanym drenażowym, które okazywały się awaryjne jak też niewydajne, zazwyczaj ze względu na niepoprawny montaż. Dodatkowo drenaż taki musimy wymieniać raz na 8 lat, ze względu na kolmatowanie. Aktualnie coraz więcej państw UE decyduje się na całkowity zakaz instalacji tychże technologii – kliknij tutaj.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków opracowane zostały zgodnie z najważniejszymi standardami unijnymi, nie potrzebują dużej przestrzeni, mogą być zainstalowane przy dowolnym poziomie wód gruntowych oraz nie wymagają użytkowania biopreparatów. W tych oczyszczalniach w jednym zbiorniku następują procesy redukcji zawiesiny, tak beztlenowe jak też tlenowe na złożach biologicznych. W konsekwencji otrzymujemy oczyszczone ścieki, które możemy odprowadzić do wód powierzchniowych bądź do gruntu. Instalację można zrealizować w każdym gruncie jak też wymaga ona ogromnej przestrzeni. Eksploatacja polega na wywozie raz do roku części mineralnych, które nagromadzają się na dnie oczyszczalni ścieków. Naturalnie, by bakterie tlenowe zaopatrzyć w tlen potrzebna będzie energia elektryczna.

Ten artykuł posiada ciekawe informacje na opisywany temat – jeżeli chcesz uzyskać więcej wpisów, to odwiedź stronę fotorejestracja pasa drogowego, która opisuje podobne zagadnienia.

Tutaj zależnie od techniki powinniśmy liczyć się z kosztem rocznym około dwustu zł, co razem z kosztem wywozu osadu da nam kwotę mniej więcej 300 zł na rok. To suma ponad siedem razy niższa niż wywóz ścieku z szamba, lecz również trzy razy tańsza w porównaniu do systemów kanalizacji – sprawdź kompletną propozycję pod adresem.

biologiczna oczyszczalnia ścieków

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com
Reasumując można stwierdzić, że biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem pozbycia się kłopotu ścieków. Jeśli idzie o koszty całej inwestycji, na rynku znajdują się rozwiązania o różnej rozpiętości cenowej.

Gwarancję należytego funkcjonowania z wszystkim przedstawionymi plusami dają nam urządzenia wysokiej klasy, początkowy koszt razem z montażem waha się w granicach od 13 000 do 18 000 zł, jednakże jest to wydatek, który w długoterminowej eksploatacji jest w najwyższym stopniu ekonomicznym wyjściem, zapewniającym bezawaryjność a także przyjaznym dla natury.