Sposoby utwardzania podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym – sprawdź, w jaki sposób wykonuje się takie roboty ziemne

Nowo budowane szlaki komunikacyjne coraz to częściej napotykają na trudne warunki gruntowe. Wymusza to stosowanie rozlicznych technologii utwardzania podłoża nasypów oraz fundamentów obiektów. Pośród wielu najnowocześniejszych i skomplikowanych strategii wzmacniania podłoża istnieją banalne sposoby stosowane od stuleci a nawet takie, jakie nie nastręczają dodatkowych nakładów.

Wymiana gruntu. Najbardziej oczywistą metodą rozwiązania szkopułu słabego podłoża może być jego wymiana na materiał przydatny do posadowienia nasypu. Stosowna jest w wypadku słabych gruntów organicznych (torfy), miękkoplastycznych gruntów ścisłych oraz występujących składowisk odpadków i innych nieprzydatnych do posadowienia materiałów. W wypadku kłopotów z pełną wymianą podłoża wymieniane są jedynie przypowierzchniowe warstwy słabego gruntu.

grunt

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com

Prostą metodą na zagęszczenie gruntu jest jego konsolidacja. Polega to na obciążeniu gruntu nadkładem nasypu na skutek czego z porów gruntu wyciskana zostaje woda. Towarzyszy temu zredukowanie objętości porów gruntu oraz wypływające z tego osiadanie nasypu. Jest to zabieg długotrwały, a czas konsolidacji może być liczony nawet w latach (zależy on od przepuszczalności gruntu jak też drogi filtracji). Szczególnie długi będzie w gytii. Ze względu na odporność gruntu może powstać niezbędność budowy nasypu etapami. Następne warstwy obciążenia będą dokładane w miarę postępów konsolidacji a także wzrostu wytrzymałości podłoża. Sporo istniejących aktualnie i eksploatowanych nasypów budowanych było w taki sposób.

Jeśli masz chęć poznać większą ilość szczegółów na prezentowany temat, to użyj serwisu (https://c-l.pl/urzadzenia-i-linie-produkcyjne/), na której odnajdziesz pokrewne informacje – po prostu kliknij tu!

Czytaj dalej .

Należy także mieć na uwadze, iż zagęszczanie gruntu (czytaj tutaj na ten temat) tą metodą powoduje obniżenie objętości porów podłoża oraz przymus zrealizowania nasypu o większej kubaturze. Wypływają w następstwie tego niespodziewane deficyty w bilansie mas ziemnych. Zagadnienie to zachodzi także w nasypach o podłożu gdzie wzmacnianie gruntu realizowane było innymi metodami. Przez wzgląd na nieodzowny relatywnie długi czas jest to sposób obecnie rzadko stosowana. Tok konsolidacji jak też stabilizacji osiadań możemy przyspieszyć używając tak zwane przeciążenie. Polega ono na czasowym przyłożeniu na budowanym nasypie dużego obciążenia. Najłatwiej przyłożyć takowe obciążenie za pomocą ponadplanowej warstwy podłoża. W szczególnych sytuacjach obciążenie takie może być wywierane z pomocą balastu żelbetowego czy pojemników z wodą.