Co powinno się wiedzieć o uldze na kupno kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca, który zaczyna procedurę ewidencjonowania sprzedaży na maszynie rejestrującej może wnioskować o zwrot za jej nabycie. Musi, rzecz jasna, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli planujemy nabyć kasę fiskalną to, jeśli jest to pierwszy zakup, możemy ubiegać się o 90% zwrotu, przy czym nie może on wynosić ponad 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu przysługuje zwolnienie z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wnioski pisemne. Wniosek winien wskazywać, ile urządzeń jest w posiadaniu przedsiębiorcy oraz gdzie wszystkie one będą użytkowane.

Wniosek musi zostać złożony zanim rozpocznie się procedura ewidencjonowania. W przypadku czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, nieodzowne jest rozpoczęcie procesu ewidencjonowania obrotu i kwot podatków najpóźniej w terminach, które dotyczą podatnika. Ponadto podatnik, którego interesuje ulga na kasę fiskalną powinien przedłożyć dowód zapłaty całej sumy za kasę rejestrującą. Najnowszy artykuł: kwartalne opłacanie podatku od dochodu.

Jeżeli chodzi o kwestię wartości odliczenia to, trzeba pamiętać, że w w danej jednostce rozliczeniowej nie może przewyższać różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Sprawa będzie wyglądać inaczej, jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany i odmiennie, gdy rozlicza się go raz na miesiąc. Dla zaciekawionych: ulga na zakup kasy fiskalnej.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

W sytuacji, gdy suma podatku naliczonego jest większa niż suma podatku należnego albo wynosi tyle samo co ten podatek, możliwe jest limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z kwotą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty.

Masz zamiar poznać dużo szczegółów na ten ciekawy temat? Więc ten tekst doczytaj także (http://www.contra-odszkodowania.pl/zanizone-odszkodowanie-z-oc-sprawcy/) nową witrynę pod tym linkiem.

Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym okresie jest możliwość odliczenia 50% kwoty, która odpowiada 90% ceny netto zakupionego produktu, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem miesięcznym to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wskazanej ceny. Więcej na stronie: ulga na kasę fiskalną.