Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Pewnym z zadań inwestora w procesie stawiania domu jest znalezienie jednostki, jaka pełnić będzie funkcję kierownika budowy. Idzie o jednostkę o stosownych upoważnieniach do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej.
Budujący dom może rzecz jasna polecić realizację robót budowlanych wykonawcy, jaki zatrudni kierownika budowy, zaś budujący dom jedynie zaaprobuje konkretną osobę na tym stanowisku.

Do obowiązków kierownika budowy przynależy, między innymi zorganizowanie budowy oraz kierowanie budową obiektu budowlanego sposobem zgodny z regulacjami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownika budowy ma obowiązek prowadzić dziennik budowy, zatroszczyć się o tabelę informacyjną i ogłoszenie obejmujące dane dotyczące bezpieczeństwa. Co więcej kierownik musi odpowiednio zabezpieczyć plac budowy – OLSZEWSCY FIRMA BUDOWLANA S.C..
woda

Źródło: pixabay.com

Kierownik budowy winien: dostarczyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z dołączoną kserokopią poświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego a także decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Oddać wpis do dziennika budowy, przejąć plac budowy. W oświadczeniu kierownik o budowie podaje, że zna przepisy ustawowe o przeprowadzaniu robót budowlanych, świadom jest ciążącej na jego funkcji odpowiedzialności karnej, czy roboty budowlane przewyższą 30 dni roboczych, czy zatrudnionych przy pracach będzie sporzej aniżeli dwadzieścia osób, czy obręb prac przewyższy 500 osobodni, podaje także organ jaki udzielił czy stwierdził posiadane przez niego upoważnienia budowlane.

Ponadto podaje którą budową kierowania się podejmuje, w którym miejscu położoną, a również numer stosownej działki, na której budowa będzie przeprowadzona. Wrocław jest miastem, w którym bez problemu odnajdziesz kierownika budowy.