Przydomowa oczyszczalnia ścieków – w jaki sposób ją stosować? Popatrz koniecznie!

Nie wszyscy właściciele domków jednorodzinnych mają to szczęście, że ich gospodarstwa domowe są podłączone do sieci kanalizacyjnej. W gospodarstwach tych pojawia się więc problem co zrobić ze ściekami. Coraz częściej zamiast szamb posiadacze nie skanalizowanych posesji decydują się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Stawiając domdom (polecamy projekty domów parterowych) na terenie, który nie posiada

budowa domu

Autor: Fiona MacGinty-O’Neill
Źródło: http://www.flickr.com

przyłączenia do sieci kanalizacyjnej możemy zdecydować się na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Tego typu przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet. Instalując przydomowe oczyszczalnie ścieków z pewnością poniesiemy mniejsze koszty niż budując kanalizację, sprawdź: Naturalnie koszt budowy szamba będzie znacznie niższy aniżeli koszt instalacji oczyszczalni, ale na korzyść oczyszczalni uwzględnione będą dużo niższe koszty eksploatacyjne. Szambo (http://www.ajpszamba.pl/oferta/) musimy systematycznie wywozić, lecz żadna firma, które oferuje tego typu usługi nie zrobi w końcu tego bez pieniędzy. Takie oczyszczalnie ścieków nie są groźne dla środowiska naturalnego, co także będzie jedną z ich zalet. Spójną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków będzie osadnik gnilny. Stoowany obecnie osadnik gnilny służy do wstępnego oczyszczania ścieków, zobacz: przeczytaj więcej. Powinien się on więc być we wszelkich oczyszczalniach, bez względu na to, czy może być to oczyszczalnia budowana przy domu, czy oczyszczalnia komunalna. Dopowiadając o zaletach przydomowych oczyszczalni ścieków nie uwzględniono jeszcze jednego. Można je wybudować także na gliniastych działkach, działkach o bardzo małej powierzchni oraz na takich, gdzie poziom wód gruntowych będzie bardzo wysoki.

Co więcej, ścieki w tego typu oczyszczalni są oczyszczane niezwykle starannie, tak dobrze, że po skończonym procesie oczyszczania będą odprowadzone do gruntu. Pośród tak specjalistycznych oczyszczalni ścieków możesz wyszczególnić wiele rodzajów. Są pośród nich oczyszczalnie roślinne, biologiczne i z funkcją drenażu. Nie każdą spośród nich możemy wybudować na dowolnej działce. Lecz na temat tego, którą oczyszczalnię wybudujemy na swojej działce musi nas poinformować reprezentant firmy, której powierzymy budowę. Budowa oczyszczalni przydomowej będzie droga, ale być może będzie można uzyskać jej dofinansowanie.