Jak postępują firmy windykacyjne? Kwestie zalegających z opłatami kontrahentów i odzyskiwanie nieuregulowanych należności.

Często się zdarza, że przedsiębiorstwa, które domagają się od swoich partnerów biznesowych zapłacenia zalegających należności, starają się to zrobić samodzielnie. Na początku stosują monit i wysyłają do firmy wezwania do zapłaty, ale kiedy wszystkie te działania nie przynoszą oczekiwanego efektu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie zaległych pieniędzy.

Pracownicy firmy windykacyjnej

Autor: Neil Cummings
Źródło: http://www.flickr.com
Czasem zdarza się, że sprzedają im cały dług za procent ceny, by po prostu się tego pozbyć i wyprostować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wtedy dług przejmuje firma windykacyjna – polecana firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, że firmy windykacyjne muszą poważnie podchodzić do obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa, które ograniczają ich działania i są inne od postępowań komorniczych. Firma windykacyjna powinna na początku określić kwotę zaległości w sporządzonym w tym celu piśmie kierowanym do dłużnika i wzywającym go do uiszczenia kwoty zadłużenia. Pismo wyznacza także okres, za jaki wierzyciel domaga się zapłaty należności.

Standardowy okres windykacji polubownej trwa do 14 dni, a później sprawa kierowana jest do sądu. Jeśli to nie przynosi rezultatu, wprowadza się cechy windykacji twardej. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja spóźnionych należności jest konieczna do tego, by każda firma bez kłopotów mogła realizować swoją działalność gospodarczą. Proszenie o zapłacenie starych faktur nie jest niczym komfortowym, zwłaszcza gdy drugi człowiek nie jest skory do współpracy.

Jeśli ten wpis jest według Ciebie warty uwagi, to kliknij ten link! Zaprezentowane tam wiadomości także Cię zainteresują – to niezwykle użyteczne informacje (http://www.ozieblowski.pl/prawo-spadkowe-porady-prawne/).

Może to wzbudzić frustrację, bo przedsiębiorstwa po prostu muszą na czas wypłacać pensje personelowi, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc należność za nią jest po prostu czymś naturalnym.

Bilon

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
W dodatku, nieuiszczanie opłat za zobowiązania finansowe wobec firm w dużej skali może prędzej czy później spowodować utratę płynności finansowej danej firmy. W tej sytuacji „sprzedanie” należności, na które czekamy, firmie windykacyjnej wydaje się sensowne, bo od razu przedsiębiorstwo może korzystać z należnych jej pieniędzy, inwestować je, wypłacać pensje. Firma będzie mogła także wyjaśnić sprawy rachunkowe i zapomnieć o całej sprawie, a egzekwowaniem należności zajmuje się wtedy tylko firma windykacyjna. Nie od dziś wiadomo, że każdy konsument czy biznesmen musi wypełniać zobowiązania, niezależnie od tego, czy jest to zapłata kredytu czy rata za jakiś mały przedmiot. Firma, która sprzedała nam usługęlub produkt, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie płacąc za to, działamy zupełnie odwrotnie.