W której gałęzi stosuje się tzw. separatory?

W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów związanych z występowaniem różnic potencjałów masy, przepięciami czy też zakłóceniami, wprowadza się galwaniczne osłony między odbiornikiem sygnału a jego źródłem.
Narzędzia, które służą do takiego celu, przeważnie określa się jako separatory, chociaż najczęściej mierzą one sygnał, a potem go wzmacniają i ograniczają, filtrują, rozsyłają przez barierę izolacyjną, żeby w następnej kolejności przekształcać go w jednakowy albo innego rodzaju sygnał służący w dziedzinie automatyki.

Najlepszy separator tzn. taki, który nie zmienia sygnału, ani w żaden inny sposób go nie redukuje (nie zmienia amplitudy czy też pasma) i nie korzysta z dodatkowego zasilania pojawia się niezwykle rzadko. Przesyłanie sygnałów analogowych w dziedzinie automatyki opiera się na określonych standardach.

separator
Na dosyć niewielkie dystanse mogą być przesyłane sygnały napięciowe.

Nie rezygnuj! Prosimy Cię, kontynuuj (https://na-technology.pl/w-jaki-sposob-wykonac-pomiar-walkow-oraz-gwintow/) zajmujących artykułów. Może Ci teraz udzielimy pomocy? Namawiamy więc do naszej następnej witryny.

Najważniejszym standardem jest w takim przypadku zakres napięcia 0-10 V, chociaż spotykane są również sygnały -5-5V, albo 1-5V. Na bardziej znaczące dystanse niż tylko parę metrów przesyłane są tzw. sygnały tuningowe. Przeważający standard to pętla prądowa 4-20mA. Starsze części w dziedzinie automatyki operują przeważnie na sygnale 0-20mA, ale występują również w większym stopniu nietypowe zakresy energii elektrycznej. Przy wyborze separatora trzeba określić typ danego sygnału wyjściowego oraz wejściowego. Jeśli nie byłyby one takie same, to trzeba ponadto ustalić sposób zasilania oraz łącza.

Strata energii w separatorze jest mała oraz wywołuje ponadplanowy spadek napięcia. Trzeba go jeszcze dodać do spadku. W określonych okolicznościach separator może zużywać część wysyłanej energii oraz równocześnie wymuszać dodatkowy spadek napięcia.