Czym jest przedmiarowanie i co powinien zawierać każdy przedmiar?

Przedmiar robót budowlanych to termin bardzo powiązany z wykonywaniem kosztorysów budowlanych. Co pewien czas wchodzą w życie nowe zapisy, które wprowadzają istotne zmiany, które dotyczą opracowania przedmiaru.
Aktualnie przedmiar prac budowlanych sporządza się jedynie w obszarze zamówień powszechnych a regulacje te dotyczą przedmiarowania jako fragmentu dokumentacji projektowej, która opisuje przedmiot zlecenia i poszczególnych prac budowlanych.

Przedmiar to także fundament opracowania kosztorysu. Zasady sporządzania przedmiaru w jego początkowym znaczeniu zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie tworzenia zakresu i postaci danej specyfikacji technicznej przeprowadzania czy odbioru robót budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmiarowanie jest fragmentem dokumentacji, która opisuje zamówienie, które dotyczy przeprowadzania robót konstrukcyjnych.

Jeżeli intryguje Cię ten tekst, to bez wahania kliknij tu oraz przeczytaj oprócz tego inny równie absorbujący news kątowniki tekturowe.

Oczywiście według rozporządzenia Prawo Budowlane.

przedmiarowanie

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Znaczy to, że przedmiar to opracowanie, które musi być przekazywane przez stronę zamawiającą roboty, a na podstawie jakiego wykonujący roboty na żądanie strony zamawiającej wykonuje kalkulację ceny danej oferty. Umieszczenie przedmiotu robót budowlanych oznacza zerwanie z wcześniejszymi rozwiązaniami określającymi przedmiar jako część składową kosztorysów. Zgodnie z ustawą przedmiar musi posiadać zestawienie przewidywanych robót podstawowych, naturalnie w kolejności technologicznej łącznie z ich bardzo dokładnym opisem albo wykazem podstaw, które taki opis ustalają. Powinny także być wskazane właściwe specyfikacje techniczne przeprowadzania oraz odbioru robót budowlanych.

Powinny być tam zawarte także obliczenia oraz zestawienia ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiarowanie w każdym przypadku powinno składać się z karty tytułowej, listy robót budowlanych i tabeli przedmiaru takich prac.