Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu dla swoich mechanizmów, to naprawdę wyjątkowo ważne!

Jednym z najistotniejszych aspektów, na jaki musi się zwracać uwagę podczas pracy jest bezpieczeństwo. Uzyskanie bezpiecznych warunków pracy nie stałoby się możliwe, gdyby nie wykorzystanie właściwych elementów dla danych układów i zabezpieczenie ich pod względem należytego ruchu i pracy. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat małych i większych części posiadających zastosowania na tej płaszczyźnie.


Połączenia wpustowe z zastosowaniem rowków

wykańczanie domu

Autor: Tino Rossini
Źródło: http://www.flickr.com
W budowie urządzeń stosuje się różnorodne elementy, jednym z najbardziej powszechnym jest połączenie wpustowe, jakie osadza piasty na czopach wałów. We wspomnianym przypadku wpust umieszczony bywa w rowku wpustowym, który mieści się na czopie wału. Wyróżnia się różne połączenia wpustowe, jak montaż automatyki do bram na przykład połączenia ruchowe, zwykłe oraz spoczynkowe. Rowki używane do uzyskania połączenia o charakterze wpustowym otrzymuje się poprzez frezowanie. Z racji, iż połączenie wpustowe nie jest w stanie ochronić piasty przed przemieszczeniem się, należy w tym miejscu wykorzystać także kolejne produkty zabezpieczające. Jeśli nie występują tu siły osiowe, stosuje się fachowe pierścienie, w odmiennym przypadku nieodzowne są również nakrętki i tulejki – czytaj o pierścieniu sprężynującym .

Czym frezować rowki?

W wypadku tak istotnej pracy, jak frezowanie rowków wpustowych – zapoznaj się z frezowaniem rowków wypustkowych , bardzo kluczową sprawą bywa precyzja. Dlatego w tym miejscu znaczenia nabiera wybór właściwych narzędzi, jak również dokładne przeprowadzenie planowanej czynności. Należy pamiętać, że dla bezproblemowego funkcjonowania maszyny, jak też bezpieczeństwa osób obsługujących ją przy działaniu, bardzo istotne staje się dopasowywanie do siebie poszczególnych elementów. Przy frezowaniu rowków często wykorzystuje się frezy tarczowe, jednak zastosowanie znajdują także frezy palcowe. Akurat ten typ frezów jest stosowany najczęściej przy rowkach wpustowych.


Pierścień sprężynujący dodatkowym zabezpieczeniem

Pierścienie sprężynujące zwane także pierścieniami Segera są elementami wykorzystywanymi do zabezpieczania przed przesunięciem osiowym części maszyn umieszczanych na wałach oraz w otworach. Pierścienie sprężynujące występują w różnorodnych konfiguracjach, spotyka się pierścienie używane do wałów oraz do otworów. Podzespoły tego rodzaju zakupić można w dobrze wyposażonych sklepach proponujących produkty zabezpieczające dla maszyn i urządzeń przemysłowych.