W czym będzie w stanie Ci pomóc projektant?

Każdy, kto wznosi budynek, korzystał będzie z pomocy architekta. Będziemy potrzebować co najmniej jego pieczęci z numerem upoważnień na projekcie.
Prawo budowlane mówi, iż jeżeli wznosisz dom, architekt z odpowiednimi uprawnieniami jest niezbędny.

inwestycja

Autor: Plastivan
Źródło: Plastivan
To on przygotowuje projekt budowlany, na bazie którego uzyskuje się pozwolenie na budowę. To on zadecyduje o bardzo istotnych sprawach, dla przykładu jaką grubość powinna posiadać otulina zbrojeniowa, etc.

Czy zaciekawiła Cię treść tej strony? Chcesz zgłębić więcej informacji? To, odwiedź stronę internetową (https://centrumstyropianu.pl/75-folia-kubelkowa), która da Ci mnóstwo ciekawych faktów.

Jego wskazówka może nam się przydać przy zakupie działki, a również przy określaniu rozmiarów potrzebnej kubatury. Większa część inwestorów, szczególnie stawiających pierwszy budynek, ma z tym kłopoty.

Projektant może też pomóc Ci w doborze gotowego projektu. Powinniśmy skorzystać z tego, gdy wypatruje się projektu do wyselekcjonowanej działki. Umowę na wykonanie projektu parafujesz z projektantem, jeśli pewien jesteś, iż pragniesz korzystać z jego usług. Powinna być ona tak sporządzona, ażeby po kolejnych krokach zagwarantować możliwość wycofania się, gdyby zmieniły się plany czy też współpraca nie układała się poprawnie.

Pierwszym etapem będzie tzw. projekt koncepcyjny. Możemy się z projektantem umówić wyłącznie na wykonanie takowej koncepcji. Możemy także – za zgodą architekta – kolejne etapy powierzyć komuś innemu.

Kolejnym krokiem będzie projekt architektoniczny, zatem opracowanie dokumentacji w obszarze koniecznym do pozyskania pozwolenia na budowę domu. Taki projekt zawiera także podstawowe rozwiązania konstrukcji jak też instalacji oraz powinien być wystarczającą bazą do postawienia prostego budynku.