Dlaczego naprawdę dobrze jest zainstalować ciepłomierz?

Wymóg instalowania sprzętów używanych do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania w przypadku domu wielorodzinnego wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.

ciepłomierz

Autor: Andreas Trojak
Źródło: http://www.flickr.com
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Aktualnie w nowo powstałych budynkach jest już traktowane jako standard opomiarowania zużycia ciepła i gorącej wody użytkowej. Oczywiście energii elektrycznej, gazu i zimnej wody, jednak czasami także ochłodzenia dla dowolnego lokalu. W rodzimych uwarunkowaniach stan wyposażenia trochę zaawansowanych wiekiem budowli w liczniki ciepła jest nadal niewystarczający.

Czy chcesz poznać rozpatrywany temat z innej strony? Jeśli tak, to zdobądź ważne info, które umieszczone są w tym miejscu.

Spośród ok. 6,5 mln lokali w budowlach wielolokalowych, wedle osobistego zużycia rozliczane jest ok. 3,5 miliona mieszkań, czyli jedynie trochę więcej niż połowa. Dobór urządzeń i metody rozliczenia jest zależny od konstrukcji, która rozprowadzają ciepło do wszystkich mieszkań. Jest to jednocześnie przymus nałożony przez ustawę Prawo Energetyczne na właściciela albo zarządcę domu wielolokalowego. Chcąc jednak ułatwić przegląd aktualnej oferty rynkowej, należy przekonać się, jak działa ciepłomierz.

Oferowane aktualnie w sprzedaży liczniki są dostępne w oparciu o mechaniczne lub statyczne ultradźwiękowe albo oscylacyjne przetworniki przepływu, w zakresie pomiarowym DN15 – DN500 mm, qp=06 -1500 m3/h. Charakteryzują się one dużą dokładnością pomiaru oraz dużą niezawodnością. Relatywnie szeroka paleta rejestrów pamięci i stosunkowo rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalają usatysfakcjonować wymagania różnorodnego rodzaju odbiorców.

W celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi sprzętów, w sprzedaży dostępne są także systemy zdalnego odczytu oraz rozliczania mediów, wody czy też ciepła. Poza tym wykonywane są również usługi montowania oraz wymiany ciepłomierzy lub wodomierzy.