Jakie istnieją rodzaje kanalizacji oraz z czego się je produkuje?

W codziennym rozumieniu pod hasłem ścieków rozumie się wodę brudną podczas jej stosowania oraz wodę odprowadzaną za pomocą rur kanalizacyjnych.
Ścieki bytowo-gospodarcze są w rzeczywistości ściekami wypływającymi ze sprzętów sanitarnych oraz tworzone we wszelkich miejscach będących w domu podczas wykorzystywania wody w celach higienicznych, gospodarczych oraz do spłukiwania w toaletach.

dom

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni z systemem kanalizacji ogólnospławnej albo rozdzielczej.

Przedstawiana tutaj tematyka jest według Ciebie cenna? Jeśli tak, to wejdź do serwisu akcesoria do ogrodzeń panelowych, który publikuje zbliżone zagadnienia.

Kanalizacja ogólnospławna to w praktyce ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe, w jakiej płyną jednym kanałem. W kanalizacji sterowniczej jest to natomiast proces podzielony – ścieki bytowo-gospodarcze wpływają jedną drogą, natomiast ścieki deszczowe inną. Ścieki deszczowe są odprowadzane wtedy do rzeki oraz nie obciążają oczyszczalni. Jeżeli chodzi o sprawę usunięcia starych przewodów ze stali (woda) oraz z żeliwa (kanalizacja), to jest to pracochłonna czynność, przy czym stosunkowo prosta.

Układanie nowo powstałych rurociągów w takim samym mniej więcej obszarze, to również niezbyt znaczny kłopot. Trudnością może być natomiast doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do całkowicie nowych miejsc. Obecnie rury kanalizacyjne produkuje się z plastiku: PCV (szare) lub z polipropylenu (siwe). Są one stosunkowo lekkie, łatwo się je tnie i zespala dzięki wykonanym z gumy uszczelkom. Poza tym takie rury nie korodują, zatem są wykorzystywane przez kilka dziesiątków lat. Zupełnie wypadły już wykorzystywane jeszcze do lat 90-tych XX w. rury produkowane z żeliwa.

Porównując rury z żeliwa mają one właściwie jedynie jedną wadę, gdyż znacznie gorzej mogą tłumić dźwięk płynących w nich ścieków. Rozbiórka przewodów kanalizacyjnych nie jest zbyt złożona.